Μαθήματα Αγγλικών

Τμήματα

 • Τμήματα ενηλίκων (πρωινά – μεσημεριανά – βραδινά).
 • A-B Class (Αρχαρίων).
 • C-D Class.
 • Lower B2.
 • Advanced C1.
 • Proficiency C2.
 • Ατομικά μαθήματα που επιτρέπουν όμως τη συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες του Κέντρου (Δοκιμαστικές εξετάσεις, γραμματειακή υποστήριξη, προβολή ταινιών κ.α.)
 • Σεμιναριακά μαθήματα Business English
 • Προγράμματα ΛΑΕΚ 0,45
 • Παράλληλη προετοιμασία και για τα τεστ TOEIC.
 • Παιδικά τμήματα (LELAKI Kids).

Σε μας

 • Έναρξη νέων τμημάτων όλο τον χρόνο.
 • Μέχρι 8 άτομα στην τάξη.
 • Παίρνετε το Proficiency και σε ένα χρόνο μετά το Lower.
 • Υποχρεωτικά ένα δίωρο με Αγγλόφωνο native speaker καθηγητή σε όλες τις τάξεις.
 • Οι καθηγητές μας είναι μόνιμοι συνεργάτες που διδάσκουν στο Κέντρο LELAKI για χρόνια και διαθέτουν πολύτιμη πείρα.
 • Αναπληρώνετε κάποιο μάθημα που χάσατε.

Michigan Michigan-Logo

ECCE (B2)

Πληροφορίες Το πιστοποιητικό Competency αποτελεί επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Β2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEFR). Απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Η.Π.Α. στον τομέα της γλωσσικής έρευνας

Νέα Δομή Μαΐου 2013

Ενότητα Χρόνος Περιγραφή # ερωτήσεων
Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) 30 λεπτά Μέρος 1 (πολλαπλή επιλογή)
Σύντομος ηχογραφημένος διάλογος που ακολουθείται από μία ερώτηση. Οι επιλογές δίνονται με τη μορφή εικόνων.
30[*]
Μέρος 2 (πολλαπλή επιλογή)
Σύντομες ομιλίες με τέσσερα διαφορετικά θέματα ακολουθούμενες από 4-6 εκτυπωμένες ερωτήσεις η κάθε μία. Στους υποψήφιους δίνεται χρόνος να διαβάσουν τις ερωτήσεις πριν ακούσουν την κάθε ομιλία. Δίνονται τέσσερις εκτυπωμένες επιλογές απαντήσεων για κάθε ερώτηση.
20
Γραμματική, Λεξιλόγιο, Κατανόηση Γραπτού Λόγου (GVR) 90 λεπτά Γραμματική (πολλαπλή επιλογή)
Μία ελλιπής πρόταση ακολουθούμενη από επιλογές λέξεων ή φράσεων. Μόνο μία επιλογή είναι γραμματικά σωστή.
35
Λεξιλόγιο (πολλαπλή επιλογή)Μία ελλιπής πρόταση ακολουθούμενη από επιλογές λέξεων. Μόνο μία λέξη είναι σωστή για το συγκεκριμένο περιβάλλον. 35
Κατανόηση Γραπτού Λόγου (πολλαπλή επιλογή)
Σύντομο κείμενο ακολουθούμενο από 5 ερωτήσεις κατανόησης. (Δύο κείμενα)Τέσσερα σύντομα κείμενα που συνδέονται θεματικά μεταξύ τους ακολουθούμενα από 10 ερωτήσεις κατανόησης. (Δύο κείμενα)
30
Έκθεση (Writing) 30 λεπτά Ο υποψήφιος διαβάζει σύντομο απόσπασμα από άρθρο εφημερίδας και γράφει επιστολή ή έκθεση παρουσιάζοντας την άποψή του σχετικά με την κατάσταση ή το θέμα που περιγράφεται στο άρθρο. 1 θέμα
Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) 10-15 λεπτά Δομημένη διαπροσωπική προφορική επικοινωνία μεταξύ ενός υποψηφίου και ενός εξεταστή σε θέματα προκαθορισμένα από το Πανεπιστήμιο του Michigan. Η συνομιλία περιλαμβάνει prompt με εικόνες. 4 στάδια
 • Τα τρία πρώτα μέρη (Listening, GVR, και Writing) αποτελούν τις γραπτές εξετάσεις και διεξάγονται την ίδια ημέρα. Το τέταρτο μέρος, η προφορική εξέταση, πραγματοποιείται ή την ημέρα των εξετάσεων ή σε προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία.
 • Η δομή και το περιεχόμενο του τεστ αντιπροσωπεύουν την προετοιμασία, τη μεθοδολογία και το διδακτικό υλικό που χρησιμοποιούνται για την εκμάθηση της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας.

Στις ηχογραφήσεις της ενότητας κατανόησης προφορικού λόγου (Listening) ακούγονται μόνο καθιερωμένες Αμερικανικές προφορές και δεν χρησιμοποιούνται διάλεκτοι ούτε ακούγονται εξωγενείς ήχοι. Οι υποψήφιοι ακούν μόνο τις φωνές των ομιλητών και επομένως οι επιδόσεις τους δεν επηρεάζονται αρνητικά από εξωτερικούς παράγοντες.

ECPE (C2)

Πληροφορίες

Το πιστοποιητικό Proficiency αποτελεί επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Γ2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).  Απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Η.Π.Α. στον τομέα της γλωσσικής έρευνας, με μακρά πείρα στη δημιουργία και ανάπτυξη εξετάσεων γλωσσομάθειας της Αγγλικής. Το ECPE είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) και από τον ιδιωτικό τομέα ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Γ2. Οι κάτοχοι του ECPE μπορούν να αποκτήσουν Επάρκεια Προσόντων διδασκαλίας Αγγλικής Γλώσσας από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Ενότητα Διάρκεια Περιγραφή # ερωτήσεων
Έκθεση (Writing) 30 λεπτά Ο υποψήφιος  γράφει μία έκθεση βασισμένη σε ένα από δύο θέματα. 1 θέμα
Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) 35-40 λεπτά Μέρος 1 (πολλαπλή επιλογή)
Σύντομος ηχογραφημένος διάλογος ακολουθούμενος από τρεις εκτυπωμένες προτάσεις. Οι υποψήφιοι επιλέγουν την πρόταση που ισχύει σύμφωνα με το διάλογο ή που σημαίνει σχεδόν το ίδιο με αυτό που άκουσαν.
50
Μέρος 2 (πολλαπλή επιλογή)
Ηχογραφημένη ερώτηση ακολουθούμενη από τρεις εκτυπωμένες απαντήσεις. Οι υποψήφιοι επιλέγουν την κατάλληλη απάντηση στην ερώτηση.
Μέρος 3 (πολλαπλή επιλογή)
Τρεις ηχογραφημένες ομιλίες, αντίστοιχες με εκείνες που μπορούν να ακουστούν στο ραδιόφωνο, ακολουθούμενες η κάθε μία από ηχογραφημένες ερωτήσεις κατανόησης. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι εκτυπωμένες. Οι υποψήφιοι επιλέγουν την κατάλληλη απάντηση.
Γραμματική, Cloze, Λεξιλόγιο, Κατανόηση Γραπτού Λόγου (GCVR) 75 λεπτά Γραμματική (πολλαπλή επιλογή)
Μία ελλιπής πρόταση ακολουθούμενη από επιλογές λέξεων ή φράσεων. Μόνο μία επιλογή είναι γραμματικά σωστή.
40
Cloze (πολλαπλή επιλογή)
Οι υποψήφιοι διαβάζουν σύντομα κείμενα, με 10 ερωτήσεις το καθένα, από το οποία έχουν αφαιρεθεί λέξεις και επιλέγουν μία από τέσσερις λέξεις που ταιριάζει όσον αφορά σε γραμματική και σημασία.
20
Λεξιλόγιο (πολλαπλή επιλογή)Μία ελλιπής πρόταση ακολουθούμενη από επιλογές λέξεων. Οι υποψήφιοι επιλέγουν τη λέξη που ταιριάζει όσον αφορά σε σημασία. 40
Κατανόηση Γραπτού Λόγου (πολλαπλή επιλογή)Τέσσερα κείμενα που ακολουθούνται από ερωτήσεις κατανόησης. Οι υποψήφιοι επιλέγουν τη κατάλληλη απάντηση από τις εκτυπωμένες επιλογές. 20
Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) Δύο υποψήφιοι: 25-35 λεπτά(Τρεις υποψήφιοι: 35-45 λεπτά) Ημιδομημένη δραστηριότητα με πολλαπλά στάδια που περιλαμβάνει δύο (ή τρεις) υποψήφιους και δύο εξεταστές. 5 στάδια
 • Τα τρία πρώτα μέρη (Writing, Listening και GCVR) αποτελούν τις γραπτές εξετάσεις και διεξάγονται την ίδια ημέρα. Το τέταρτο μέρος, η προφορική εξέταση, πραγματοποιείται ή την ημέρα των εξετάσεων ή σε προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία.
 • Η δομή και το περιεχόμενο του τεστ αντιπροσωπεύουν την προετοιμασία, τη μεθοδολογία και το διδακτικό υλικό που χρησιμοποιούνται για την εκμάθηση της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας. Στις ηχογραφήσεις της ενότητας κατανόησης προφορικού λόγου (Listening) ακούγονται μόνο καθιερωμένες Αμερικανικές προφορές και δεν χρησιμοποιούνται διάλεκτοι ούτε ακούγονται εξωγενείς ήχοι. Οι υποψήφιοι ακούν μόνο τις φωνές των ομιλητών και επομένως οι επιδόσεις τους δεν επηρεάζονται αρνητικά από εξωτερικούς παράγοντες.

Cambridge Cambridge-ESOL

FCE (B2)

Πληροφορίες

Στο επίπεδο Β2 ο μέσος χρήστης Αγγλικών είναι σε θέση να:

 • Κατανοεί το κύριο νόημα σύνθετων κειμένων
 • Συμμετέχει σε συζητήσεις γύρω από εύρος θεμάτων, να εκφράζει τις απόψεις του και να παρουσιάζει επιχειρήματα
 • Συντάσσει ευνόητα και αναλυτικά κείμενα εκφράζοντας απόψεις και εξηγώντας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τους.

Η προετοιμασία σας για την εξέταση FCE σας παρέχει όλες τις παραπάνω πρακτικές γλωσσικές δεξιότητες.

Τι περιλαμβάνει η εξέταση

Η εξέταση FCE αποτελείται από πέντε ενότητες: Reading, Writing, Use of English, Listening, Speaking.

Reading (Κατανόηση Γραπτού Λόγου): 1 ώρα

Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να μπορείτε να διαβάσετε και να κατανοήσετε πληροφοριακά κείμενα από μυθιστορήματα και άλλα βιβλία, ημερολόγια, εφημερίδες και περιοδικά.

Writing (Παραγωγή Γραπτού Λόγου): 1 ώρα και 20 λεπτά

Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να μπορείτε να συντάξετε ένα αριθμό διαφορετικών κειμένων όπως σύντομες ιστορίες, επιστολές, άρθρα, αναφορές ή εκθέσεις που να κυμαίνονται γύρω στις 120-180 λέξεις.

Use of English (Χρήση των Αγγλικών): 45 λεπτά

Στην ενότητα αυτή θα εξεταστείτε σε ασκήσεις που αξιολογούν την ικανότητά σας στη χρήση της γραμματικής και του λεξιλογίου.

Listening (Κατανόηση Προφορικού Λόγου): 40 λεπτά

Στην ενότητα αυτή πρέπει να δείξετε ότι μπορείτε να κατανοήσετε το νόημα ενός ευρείου προφορικού υλικού που περιλαμβάνει διαλέξεις, ειδησεογραφικά προγράμματα και δημόσιες ανακοινώσεις.

Speaking (Παραγωγή Προφορικού Λόγου): 14 λεπτά

Στην ενότητα αυτή θα αξιολογηθεί η ικανότητά σας να συνομιλείτε στην αγγλική γλώσσα σε ένα εύρος επικοινωνιακών περιστάσεων με τρεις διαφορετικούς τρόπους: με τον εξεταστή, με τους υπόλοιπους υποψηφίους και μόνοι σας. Η προφορική εξέταση παρατίθεται συνήθως ανά δύο ή τρεις υποψηφίους.

CAE (C1)

Στο επίπεδο C1 ο μέσος χρήστης Αγγλικών είναι σε θέση να:

 • Διαβάζει αρκετά γρήγορα ώστε να αντεπεξέρχεται στις απαιτήσεις πανεπιστημιακών σπουδών
 • Καταλαβαίνει περίπλοκες γνώμες
 • Συντάσσει σαφή, λεπτομερή και καλά δομημένα κείμενα
 • Εκφράζεται με ένα καλό επίπεδο ευφράδειας
 • Χρησιμοποιεί τα αγγλικά με ευελιξία για κοινωνικούς, επαγγελματικούς και ακαδημαϊκούς σκοπούς

Η εξέταση CAE αποτελείται από τέσσερις ενότητες – Reading Writing, Listening και Speaking:

Reading (Κατανόηση Γραπτού Λόγου): 1 ώρα και 15 λεπτά
Πρέπει να είστε σε θέση να κατανοήσετε κείμενα και άλλα συγγράμματα όπως φανταστικές ιστορίες, βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά.

Writing (Παραγωγή Γραπτού Λόγου): 1 ώρα και 30 λεπτά
Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να μπορείτε να συντάξετε ένα αριθμό διαφορετικών κειμένων όπως επιστολές, άρθρα, αναφορές ή εκθέσεις που να κυμαίνονται γύρω στις 180-220 λέξεις.

Use of English (Χρήση των Αγγλικών): 1 ώρα
Η χρήση της αγγλικής γλώσσας θα εξεταστεί από δοκιμασίες οι οποίες δείχνουν πόσο καλά μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη γραμματική και το λεξιλόγιο σας

Listening (Κατανόηση Προφορικού Λόγου): 40 λεπτά
Θα πρέπει να αποδείξει ότι μπορείτε να καταλάβετε την έννοια μιας σειράς ομιλιών, συμπεριλαμβανομένων διαλέξεις, ραδιοφωνικές εκπομπές, ομιλίες και συζητήσεις.

Speaking (Παραγωγή Προφορικού Λόγου): 15 λεπτά
Θα εξεταστείτε στο Speaking με άλλο υποψήφιο, και θα δοκιμαστείτε από την ικανότητά να λαμβάνετε μέρος σε διάφορα είδη αλληλεπίδρασης: με τον εξεταστή, με τον άλλο υποψήφιο αλλά και μόνοι.

CPE (C2)

Πληροφορίες

 • Κατανοεί με ευκολία σχεδόν οτιδήποτε διαβάζει ή ακούει
 • Κρατάει ακριβείς και πλήρεις σημειώσεις κατά τη διάρκεια μίας παρουσίασης
 • Καταλαβαίνει εκφράσεις της καθημερινής γλώσσας
 • Συζητά για περίπλοκα ή ιδιαίτερα θέματα με αυτοπεποίθηση
 • Εκφραστεί με ευφράδεια και ακρίβεια.

Η προετοιμασία σας για την εξέταση CPE σας παρέχει όλες τις παραπάνω πρακτικές γλωσσικές δεξιότητες.
Τι περιλαμβάνει η εξέταση CPE
Η εξέταση CPE αποτελείται από πέντε ενότητες  Reading, Writing, Use of English, Listening, Speaking.

Reading (Κατανόηση Γραπτού Λόγου): 1 ώρα και 30 λεπτά
Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να μπορείτε να διαβάσετε και να κατανοήσετε πληροφοριακά κείμενα σε επίπεδο μεμονωμένων λέξεων, φράσεων, προτάσεων, παραγράφων και ολόκληρων κειμένων.

Writing (Παραγωγή Γραπτού Λόγου): 2 ώρες
Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να μπορείτε να συντάξετε ένα αριθμό διαφορετικών κειμένων όπως σύντομες ιστορίες, επιστολές, άρθρα, αναφορές ή εκθέσεις που να κυμαίνονται γύρω στις 300-350 λέξεις.

Use of English (Χρήση Αγγλικών): 1 ώρα και 30 λεπτά
Στην ενότητα αυτή θα εξεταστείτε σε ασκήσεις που αξιολογούν την ικανότητά σας στη χρήση της γραμματικής και του λεξιλογίου και στην σύνταξη περιλήψεων.

Listening (Κατανόηση Προφορικού Λόγου): 45 λεπτά
Στην ενότητα αυτή πρέπει να δείξετε ότι μπορείτε να κατανοήσετε το νόημα ενός εύρους προφορικού υλικού που περιλαμβάνει διαλέξεις, ειδησεογραφικά προγράμματα και δημόσιες ανακοινώσεις.

Speaking (Παραγωγή Προφορικού Λόγου): 19 λεπτά
Στην ενότητα αυτή θα αξιολογηθεί η ικανότητά σας να συνδιαλέγεστε στην αγγλική γλώσσα σε ένα εύρος επικοινωνιακών περιστάσεων με τρεις διαφορετικούς τρόπους: με τον εξεταστή, με τους υπόλοιπους υποψηφίους και μόνοι σας. Η προφορική εξέταση παρατίθεται συνήθως ανά δύο υποψηφίους.

Lelaki IELTS
Lelaki Erasmus
Lelaki Kids
ΕΣΠΑ - Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας