Νέα τμήματα Φεβρουαρίου!

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα νέα τμήματα που ξεκινούν στις αρχές Φεβρουαρίου. Απευθυνθείτε στη γραμματεία του Κέντρου για να μάθετε περισσότερα για τις ώρες και τα προγράμματα! Τα μαθήματα ξένων γλωσσών Φεβρουαρίου είναι τα πιο ταχύρρυθμα γιατί επιτρέπουν να βγάλει κάποιος μια τάξη έως και τον Ιούνιο (χωρίς την προετοιμασία για εξετάσεις κάποιου πιστοποιητικού). Ενημερωθείτε για τα πλεονεκτήματα των τμημάτων Φεβρουαρίου από την Γραμματεία μας από τις 11:00 έως τις 22:00.

Lelaki IELTS
Lelaki Erasmus
Lelaki Kids
ΕΣΠΑ - Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας