Μαθήματα Γαλλικών Θεσσαλονίκη

Τμήματα

 

  • Τμήματα ενηλίκων (πρωινά – μεσημεριανά – βραδυνά).
  • Μέχρι 8 άτομα στην τάξη.
  • Ατομικά μαθήματα που επιτρέπουν όμως τη συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες του Κέντρου (Δοκιμαστικές εξετάσεις, γραμματειακή υποστήριξη, προβολή ταινιών κ.α.)
  • Σεμιναριακά μαθήματα Erasmus. Περιλαμβάνουν μαθήματα γλώσσας, χρήσιμες “οδηγίες επιβίωσης” στη Γαλλία το Βέλγιο ή την Ελβετία, αλληλογραφία με τα πανεπιστήμια και τις εστίες.
  • Παιδικά τμήματα (LELAKI Kids).

DELF

DELF A1

Πιστοποιεί τις πρώτες γνώσεις της γαλλικής γλώσσας σε ένα στοιχειώδες επίπεδο που καθιστά δυνατή την απλή επικοινωνία σε οικείες και καθημερινές καταστάσεις.

DELF A1  –  Περιεχόμενο Διάρκεια Βαθμολογία
Ακουστική κατανόηση* Απάντηση σε ερωτήσεις τριών ή τεσσάρων σύντομων ηχογραφημένων αποσπασμάτων που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής (δύο ακουστικές).
Μέγιστη διάρκεια ηχογραφημένων αποσπασμάτων : 3 λεπτά
20 λεπτά
περίπου
/25
Γραπτή κατανόηση* Απάντηση σε ερωτήσεις κατανόησης τεσσάρων ή πέντε κειμένων που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής. 30 λεπτά /25
Γραπτή έκφραση* Εξέταση σε δύο μέρη :

– Συμπλήρωση ενός εντύπου προσωπικών στοιχείων

– Σύνταξη απλού μηνύματος σχετικά με κάποιο θέμα της καθημερινής ζωής.

30 λεπτά /25
Προφορική έκφραση* Εξέταση σε τρία μέρη :
– Απλή συνομιλία
– Ανταλλαγή πληροφοριών
– Προφορική ανταλλαγή ιδεών, απόψεων.
5 – 7 λεπτά
προετοιμασία :
10 λεπτά
/25
Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής : 1 ώρα 20
*Συνολικός Βαθμός /100.*Βαθμολογία επιτυχίας : 50/100

*Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα :  5/25

DELF A2

Πιστοποιεί το στοιχειώδες επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας στην επικοινωνία μέσω απλών και συνηθισμένων διαλόγων, που απαιτούν μία απλή συζήτηση σε οικεία και τρέχοντα θέματα. Κατανόηση προφορικού λόγου – Διάρκεια: 25 λεπτά περίπου – Βαθμολογία /25 Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε τρία ή τέσσερα πολύ σύντομα ακουστικά κείμενα που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής (δύο φορές το κάθε ακουστικό).

DELF A2  –  Περιεχόμενο Διάρκεια Βαθμολογία
Ακουστική κατανόηση* Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης τριών ή τεσσάρων σύντομων ηχογραφημένων αποσπασμάτων που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής (δύο ακουστικές).
Μέγιστη διάρκεια ηχογραφημένων αποσπασμάτων : 5 λεπτά
25 λεπτά
περίπου
/25
Γραπτή κατανόηση* Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης τριών ή τεσσάρων κειμένων  που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής. 30 λεπτά /25
Γραπτή έκφραση* Σύνταξη δύο σύντομων γραπτών κειμένων

– Περιγραφή ενός γεγονότος ή προσωπικών εμπειριών

– Σύνταξη πρόσκλησης, αίτησης, πληροφόρησης, έκφρασης ευχαριστηρίων,  αιτιολογίας, συγχαρητηρίων…

45 λεπτά /25
Προφορική έκφραση* Εξέταση σε τρία μέρη :
– Επίσημη συνομιλία- Συνεχής μονόλογος- Προφορική ανταλλαγή ιδεών, απόψεων.
6 – 8 λεπτά
προετοιμασία :
10 λεπτά
/25
Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής : 1 ώρα 40
Συνολικός Βαθμός/100.
Βαθμολογία επιτυχίας : 50/100
Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα :  5/25

DELF B1

Πιστοποιεί ένα επίπεδο ικανοτήτων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας : γνώση λεξιλογίου περίπου 2000 λέξεων και βασικών γραμματικών γνώσεων, ικανότητα κατανόησης και συμμετοχής σε συζητήσεις θεμάτων της επικαιρότητας, ικανότητα προφορικής και γραπτής παρουσίασης πληροφοριών και κειμένων σε θέματα της καθημερινής ζωής. Αναγνώριση ΑΣΕΠ: μέτρια γνώση, 10 μόρια.

DELF B1  –  Περιεχόμενο Διάρκεια Βαθμολογία
Ακουστική κατανόηση* Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης τριών σύντομων ηχογραφημένων αποσπασμάτων (δύο ακουστικές).
Μέγιστη διάρκεια των ηχογραφημένων αποσπασμάτων : 6 λεπτά.
25 λεπτά
περίπου
/25
Γραπτή κατανόηση* Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης δύο κειμένων :

– Κατανόηση κύριας ιδέας σε καθημερινά άρθρα.

– Δυνατότητα επεξεργασίας χρήσιμων πληροφοριών για την εκπλήρωση μιας συγκεκριμένης εργασίας.

– Αναγνώριση των σημαντικών στοιχείων ενός πληροφοριακού κειμένου.

35 λεπτά /25
Γραπτή έκφραση
* Έκφραση προσωπικής άποψης σε μια δεδομένη κατάσταση (δοκίμιο, αλληλογραφία, άρθρο…).
45 λεπτά /25
Προφορική έκφραση* Εξέταση σε τρία μέρη :

– Προσωπική παρουσίαση

– Παρουσίαση και έκφραση μιας άποψης με βάση ένα γραπτό κείμενο

Προφορική ανταλλαγή απόψεων ιδεών …

15 λεπτά
περίπου
προετοιμασία :
10 λεπτά
(αφορά μόνο το τρίτο μέρος της δοκιμασίας)
(μόνο το πρώτο μέρος χωρίς προετοιμασία)
/25
Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής : 1 ώρα 45
Συνολικός Βαθμός/100.Βαθμολογία επιτυχίας : 50/100.

Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα :  5/25

DELF B2

Πιστοποιεί την καλή γνώση της καθομιλουμένης γαλλικής γλώσσας που καθιστά δυνατή τη σωστή γραπτή και προφορική έκφραση σε πληθώρα θεμάτων. Αναγνώριση ΑΣΕΠ

DELF B2  – Περιεχόμενο Διάρκεια Βαθμολογία
Ακουστική κατανόηση* Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης δύο ηχογραφημένων αποσπασμάτων :

– Συνέντευξη, δελτίο ειδήσεων… (2 λεπτά, μία μόνο ακουστική).

Έκθεση, διάλεξη, λόγος, ηχητικό απόσπασμα… (3-4 λεπτά – δύο ακουστικές).

Μέγιστη διάρκεια των ηχογραφημένων αποσπασμάτων : 8 λεπτά

30 λεπτά
περίπου
/25
Γραπτή κατανόηση* Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης δύο κειμένων :

– Κατανόηση ενός πληροφοριακού κειμένου σχετικά με τη Γαλλοφωνία.

– Κατανόηση ενός κειμένου που παραθέτει επιχειρήματα.

1 ώρα /25
Γραπτή έκφραση* Προσωπική τοποθέτηση ή επιχειρηματολογία (μαρτυρία, αιτιολογημένο αίτημα,   απάντηση σε επιστολή…). 1 ώρα /25
Προφορική έκφραση
* Παρουσίαση και υποστήριξη μιας άποψης με βάση ένα γραπτό κείμενο παρότρυνσης.
20 λεπτά
προετοιμασία :
20 λεπτά
/25
Συνολική διάρκεια  εξέτασης πλην προφορικής : 2 ώρες 30
Συνολικός Βαθμός/100.Βαθμολογία επιτυχίας : 50/100.

Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα :  5/25

DALF C1

Πιστοποιεί το προχωρημένο επίπεδο γνώσεων της γαλλικής γλώσσας και απαλλάσσει τους ξένους σπουδαστές, που επιθυμούν να σπουδάσουν στα περισσότερα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Γαλλίας ή σε άλλες γαλλόφωνες χώρες, από οποιανδήποτε συμπληρωματική εξέταση εισαγωγής που πιστοποιεί την επαρκή γνώση της γαλλικής γλώσσας.

DALF C1  –  Περιεχόμενο Διάρκεια Βαθμολογία
Ακουστική κατανόηση* Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης ηχογραφημένων αποσπασμάτων :

– Προφορικό κείμενο ή συζήτηση διάρκειας 6-8 λεπτών (δύο ακουστικές).

– τρία ραδιοφωνικά αποσπάσματα διάρκειας 2 λεπτών (μία ακουστική).

Μέγιστη διάρκεια των ηχογραφημένων αποσπασμάτων : 10 λεπτά

40 λεπτά
περίπου
/25
Γραπτή κατανόηση* Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης λογοτεχνικού ή δημοσιογραφικού κειμένου 1500 – 2000 λέξεων. 50 λεπτά /25
Γραπτή έκφραση* Εξέταση σε δύο μέρη :

– Σύνθεση βάσει πολλών γραπτών κειμένων 1000 λέξεων (περίπου).

– Έκθεση με επιχειρήματα επί της προβληματικής των προς σύνθεση κειμένων.

Δύο τομείς επιλογής :1)  Λογοτεχνία – Ανθρωπιστικές  Επιστήμες2) Θετικές Επιστήμες

2.30 ώρες /25
Προφορική έκφραση* Εξέταση σε δύο μέρη :

– Παρουσίαση θεμάτων υπό μορφή έκθεσης βάσει πολλών γραπτών κειμένων

– Συζήτηση

Δύο τομείς επιλογής :1)  Λογοτεχνία – Ανθρωπιστικές Επιστήμες2) Θετικές Επιστήμες

30 λεπτά
προετοιμασία :
1 ώρα
/25
Συνολική διάρκεια  εξέτασης πλην προφορικής : 4 ώρες
Συνολικός Βαθμός /100.Βαθμολογία επιτυχίας : 50/100.

Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα:  5/25

DALF C2

Πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας χωρίς όμως να έχει τη φιλοδοξία να συγκριθεί με το επίπεδο του Γάλλου ομιλητή. Όλοι οι κάτοχοι αυτού του διπλώματος έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την Επάρκεια διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας που χορηγείται από το ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

DALF C2  –  Περιεχόμενο Διάρκεια Βαθμολογία
Ακουστική κατανόηση και προφορική έκφραση* Εξέταση σε τρία μέρη :

– Ελεύθερη περίληψη του περιεχομένου ενός ακουστικού κειμένου.
(Δύο ακουστικές)

– Προσωπική ανάπτυξη βάσει του προβληματισμού που εκτίθεται στο κειμένο.

– Συζήτηση με τον εξεταστή.

30 λεπτά
προετοιμασία :
1 ώρα
/50
Γραπτή κατανόηση και έκφραση* Παραγωγή ενός δομημένου γραπτού λόγου (δοκίμιο) βάσει ενός κειμένου ή φακέλου κειμένων 2000 λέξεων (περίπου).

Δύο τομείς επιλογής :1) Λογοτεχνία – Ανθρωπιστικές Επιστήμες
2) Θετικές Επιστήμες

3.30 ώρες /50
Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής : 3 ώρες 30
Συνολικός Βαθμός /100.Βαθμολογία επιτυχίας: 50/100.

Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα :  10/50

Lelaki IELTS
Lelaki Erasmus
Lelaki Kids
ΕΣΠΑ - Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας