Τμήματα

 • Τμήματα ενηλίκων πρωινά – απογευματινά – βράδυνα.
 • 1η χρονιά: Α1 – Α2 – Β1 (nivel basico)
 • 2η χρονιά: Β2 (nivel intermedio)
 • 3η χρονιά: C1 (nivel avanzado)
 • 4η χρονιά: C2 (nivel superior)

Σε μας

 • Μάθημα με Ισπανίδα καθηγήτρια, φιλόλογο, που γνωρίζει και Ελληνικά.
 • Μέχρι 8 άτομα στην τάξη (Μέσος όρος 6)
 • Δυνατότητα και για ατομικά μαθήματα που επιτρέπουν όμως τη συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες του Κέντρου (Δοκιμαστικές εξετάσεις, γραμματειακή υποστήριξη, προβολή ταινιών κ.α.)
 • Συχνά τεστ εκτός ωρών διδασκαλίας και Γενικές Δοκιμές σε πλήρη προσομοίωση εξετάσεων.
 • Αναπλήρωση αν χαθεί κάποιο μάθημα.

DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera)

DELE--Logo

Τα πτυχία DELE χορηγούνται ύστερα από εξετάσεις από το Ινστιτούτο Θερβάντες, εξ ονόματος του υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας. Οι εξετάσεις διεξάγονται δυο φορές το χρόνο, Μάιο και Νοέμβριο.

Diploma A1

Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί την ικανότητα κάποιου να ανταποκρίνεται και να επικοινωνεί σε απλές καταστάσεις σχετικές με θέματα καθημερινά, που αποσκοπούν στην ικανοποίηση άμεσων αναγκών. Η εξέταση αποτελείται από τέσσερις δοκιμασίες σε πεδία γενικής χρήσης της γλώσσας:

 • Κατανόηση γραπτού λόγου: (45 λεπτά)
 • Κατανόηση προφορικού λόγου (20 λεπτά)
 • Παραγωγή γραπτού λόγου και αλληλεπίδραση (25 λεπτά)
 • Παραγωγή προφορικού λόγου και αλληλεπίδραση (15 λεπτά)

Diploma A2

Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί την ικανότητα κάποιου να κατανοεί και να χρησιμοποιεί φράσεις και εκφράσεις της καθημερινότητας που χρησιμοποιούνται συχνά, έχουν σχέση με τομείς της εμπειρίας του και είναι ιδιαίτερα σημαντικές (βασικές πληροφορίες για τον εαυτό σας και την οικογένειά σας, αγορές, μέρη ενδιαφέροντος, ασχολίες, κλπ.). Η εξέταση αποτελείται από τέσσερις δοκιμασίες σε πεδία γενικής χρήσης της γλώσσας:

 • Κατανόηση γραπτού λόγου (60 λεπτά)
 • Κατανόηση προφορικού λόγου (35 λεπτά)
 • Παραγωγή γραπτού λόγου και αλληλεπίδραση (50 λεπτά)
 • Παραγωγή προφορικού λόγου και αλληλεπίδραση (15 λεπτά)

Diploma B1 (Nivel Inicial)

Πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου να αντεπεξέλθει κάποιος ικανοποιητικά σε καταστάσεις που απαιτούν στοιχειώδες επίπεδο γνώσης.
Η εξέταση αποτελείται από τις παρακάτω δοκιμασίες:

 • Κατανόηση γραπτού λόγου (70 λεπτά)
 • Παραγωγή γραπτού λόγου και αλληλεπίδραση (60 λεπτά).
 • Κατανόηση προφορικού λόγου (40 λεπτά)
 • Παραγωγή προφορικού λόγου και αλληλεπίδραση (15 min)

Diploma B2 (Nivel Intermedio)

Πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου κάποιος να αντεπεξέλθει ικανοποιητικά σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής, που δεν απαιτούν μια εξειδικευμένη χρήση της γλώσσας. Η εξέταση αποτελείται από τις παρακάτω δοκιμασίες:

 • Κατανόηση γραπτού λόγου (70 λεπτά)
 • Παραγωγή γραπτού λόγου και αλληλεπίδραση (80 λεπτά)
 • Κατανόηση προφορικού λόγου (40 λεπτά).
 • Παραγωγή προφορικού λόγου και αλληλεπίδραση (15 λεπτά).

Diploma C1 (Nivel Avanzado)

Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου να μπορεί κάποιος να εκφράζεται αυθόρμητα και με ευχέρεια χωρίς προφανή προσπάθεια εξεύρεσης της κατάλληλης έκφρασης. Συνίσταται στις παρακάτω δοκιμασίες:

 • Κατανόηση γραπτού λόγου και χρήση της γλώσσας (90 λεπτά)
 • Κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου και χρήση της γλώσσας (50 λεπτά)
 • Μικτή επιδεξιότητα: Κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και επικοινωνία (80 λεπτά)
 • Μικτή επιδεξιότητα: Κατανόηση γραπτού λόγου και Παραγωγή προφορικού λόγου και επικοινωνία (20 λεπτά / 20 λεπτά προετοιμασίας)

Diploma C2 (Superior)

Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου κάποιος να ανταποκρίνεται σε καταστάσεις που απαιτούν προχωρημένη χρήση της γλώσσας και γνώσεις της ισπανικής κουλτούρας. Το διαγώνισμα του DELE C2 αποτελείται από τις ακόλουθες δοκιμασίες:

 • Χρήση της γλώσσας, Κατανόηση γραπτού λόγου και ακουστική κατανόηση (105 λεπτά)
 • Μικτή επιδεξιότητα: Κατανόηση προφορικού λόγου και κατανόηση κειμένου, παραγωγή γραπτού λόγου και επικοινωνία (150 λεπτά)
 • Μικτή επιδεξιότητα: Κατανόηση κειμένου και παραγωγή προφορικού λόγου και επικοινωνία (20 λεπτά / 30 λεπτά προετοιμασίας)

Links

Ινστιτούτο Θερβάντες Link
Lelaki IELTS
Lelaki Erasmus
Lelaki Kids
ΕΣΠΑ - Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας