Αλέξανδρος Κοκαρίδας

  • Διευθυντής Σπουδών του Κέντρου LELAKI από το 1992
  • Μεταπτυχιακό στις “Επιστήμες των Ζωντανών Γλωσσών” – Κατεύθυνση: Διδακτική, από το ΑΠΘ.
  • Μεταπτυχιακό στη “Διοίκηση Υπηρεσιών εκπαίδευσης”, από το IAE, d’Aix-en-Provence, Université Aix – Marseille III
  • Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας από το ΑΠΘ.

Δήμητρα Χάριζανη

  • Licence de Lettres Modernes, Université Paris III. Sorbonne
  • D.E.U.G. de Philosophie et Sciences de la Communication, Université de Liège.
  • École Abbatiale de Notre Dame de Liège, Bénédictines
Lelaki IELTS
Lelaki Erasmus
Lelaki Kids
ΕΣΠΑ - Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας