Προφίλ Εκπαίδευσης

Προφίλ Εκπαίδευσης

Το Αγγλικό τμήμα του Κέντρου ιδρύθηκε το 1990. Μέσα σε λίγα χρόνια, με τη δουλειά και τη συνέπειά του, κέρδισε την εμπιστοσύνη μαθητών από όλη τη Θεσσαλονίκη.

Οι μαθητές μας μαθαίνουν σωστά την Αγγλική γλώσσα και πετυχαίνουν με την πρώτη!

Η επιτυχία μας οφείλεται:

Στην ομάδα των καθηγητών.

Οι περισσότεροι καθηγητές της σχολής έχουν μόνιμη σχέση με τη σχολή και νοιάζονται πραγματικά για την επιτυχία των μαθητών. Συνδυάζουν εμπειρία, εκπαιδευτική αριστεία, προσωπική επαφή και μεταδοτικότητα. Όλοι οι καθηγητές έχουν πανεπιστημιακό τίτλο (Ελληνικού ή ξένου πανεπιστημίου). Υπάρχουν επίσης αγγλόφωνοι (native speakers).

Στα ευέλικτα προγράμματα διδασκαλίας.

Επειδή βασίζουμε τα προγράμματα μας στο δικό σας πρόγραμμα μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα βρούμε πρόγραμμα που να σας βολεύει.

Στο διαχωρισμό τμημάτων.

Τα τμήματα είναι αμιγώς ενηλίκων ή αμιγώς παιδικά, με ξεχωριστή εκπαιδευτική προσέγγιση για κάθε ηλικιακή ομάδα. Επίσης, τα τμήματα Proficiency χωρίζονται σε αμιγώς τμήματα Michigan ECCE και αμιγώς τμήματα Cambridge CPE και δεν ακολουθούν κοινή ύλη.

Στη σωστή επιλογή του τμήματος και του πτυχίου.

Σήμερα υπάρχουν τόσο πολλά πτυχία (πιστοποιητικά) αγγλικών που υπόσχονται αναγνώριση και ευκολία στην εξέταση που οι υποψήφιοι συχνά παραπλανιούνται και καταλήγουν να κάνουν ελλιπή προετοιμασία παρασυρμένοι από την «ευκολία» τους. Στο LELAKI δεν το αφήνουμε αυτό να συμβεί! Προτείνουμε την σωστότερη προετοιμασία και συμβουλεύουμε ποια εξέταση θα πρέπει να επιλεγεί.

Στα συχνά tests.

Η φύση των πιστοποιητικών Αγγλικών απαιτεί μεγάλη εξάσκηση στο format των εξετάσεων. Φροντίζουμε γι’ αυτό δίνοντας στους μαθητές κατάλληλα tests ή tests προηγούμενων ετών (past papers) εκτός των ωρών διδασκαλίας και τα διορθώνουμε μέσα στην τάξη. Επιπλέον διοργανώνουμε δύο γενικές εξετάσεις (mock tests) πριν τα Χριστούγεννα και πριν το Πάσχα σε κανονικές χρονομετρημένες συνθήκες εξετάσεων.

Lelaki IELTS
Lelaki Erasmus
Lelaki Kids
ΕΣΠΑ - Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας