Μαθήματα IELTS

IELTS

International English Language Testing System

IELTS-Logo

Το πιο δημοφιλές τεστ Αγγλικών στον κόσμο (1,7 εκατομμύρια εξετάσεις τον τελευταίο χρόνο).Αποδεκτό από τα περισσότερα Αγγλόφωνα Εκπαιδευτικά ιδρύματα σε ολόκληρο τον κόσμο (Από όλα τα Βρετανικά).  Πλήρης λίστα, εδώ

Απαραίτητο σε όσους θέλουν να εργαστούν στο εξωτερικό και θέλουν να αποδείξουν έγκυρα τις γνώσεις τους στα Αγγλικά.

Χωρίζεται σε 2 τύπους: IELTS Academic, που αφορά σπουδές ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης και IELTS General Training, που απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για εργασία ή μετανάστευση. (Σε κάθε περίπτωση εξαρτάται από τον φορέα στον οποίο θα προσκομίσετε τα αποτελέσματα του TEST)

Διαβάστε Περισσότερα

Τι περιλαμβάνει η εξέταση IELTS

Listening (Κατανόηση Προφορικού Λόγου): 30 λεπτά
Αποτελείται από 4 ηχογραφημένα μέρη (40 ερωτήσεις).  Ο εξεταζόμενος ακούει κάθε ηχογράφηση μια φορά.

Reading (Κατανόηση Γραπτού Λόγου): 1 ώρα
Αποτελείται από 3 μέρη (40 ερωτήσεις). Τα κείμενα κατανόησης είναι 2150 έως 2750 λέξεων.

Writing (Παραγωγή Γραπτού Λόγου): 1 ώρα
Αποτελείται από 2 μέρη (tasks). Ο εξεταζόμενος καλείται να γράψει ένα κείμενο 150 λέξεων στο πρώτο και ένα κείμενο 250 λέξεων στο δεύτερο.

Speaking (Παραγωγή Προφορικού Λόγου): 11 – 14 λεπτά
Αποτελείται από 3 μέρη. Ο εξεταζόμενος έχει ένα λεπτό να προετοιμαστεί και να αναπτύξει το θέμα που θα του δοθεί, καθώς και να απαντήσει σε ερωτήσεις.

TOEFL

Test Of English as a Foreign Language

ets-toefl-Logo

Aξιολογεί την ικανότητά σας να χρησιμοποιείτε και να καταλαβαίνετε τα Αγγλικά σε πανεπιστημιακό επίπεδο.Απευθύνεται σε όσους θέλουν να κάνουν σπουδές σε Αγγλόφωνο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Είναι Internet Based Test (iBT) και δίνεται αποκλειστικά μέσω υπολογιστή.

Είναι αποδεκτό σε περισσότερα από 8.500 ιδρύματα σε πάνω από 130 χώρες!

Διαβάστε Περισσότερα

Δομή και περιεχόμενο του TOEFL iBT®

Ενότητα

Διάρκεια

Περιγραφή

# ερωτήσεων/μερών/θεμάτων

Βαθμολογική κλίμακα

Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading) 60-100 λεπτά 3-5 παράγραφοι από ακαδημαϊκά κείμενα περίπου 700 λέξεων και 12-14 ερωτήσεις ανά παράγραφο 36-70 ερωτήσεις 0-30
Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) 60-90 λεπτά
  • 4-6 διαλέξεις, ορισμένες με σχετική συζήτηση, διάρκειας 3-5 λεπτών και με 6 ερωτήσεις έκαστη.
  • 2-3 διάλογοι, διάρκειας 3 λεπτών και με 5 ερωτήσεις έκαστος.
34-51 ερωτήσεις 0-30
Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) 20 λεπτά
  • 2 μέρη στα οποία ο υποψήφιος εκφέρει γνώμη επί οικείου θέματος
  • 4 μέρη τα οποία βασίζονται σε γραπτό και προφορικό υλικό
6 μέρη 0-4 βαθμοί που έχουν προσαρμοστεί σε βαθμολογική κλίμακα 0-30
Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing) 50 λεπτά
  • 1 θέμα το οποίο βασίζεται σε γραπτό και προφορικό υλικό.
  • 1 θέμα στο οποίο ο υποψήφιος υποστηρίζει τη γνώμη του.
2 θέματα 0-5 βαθμοί που έχουν προσαρμοστεί σε βαθμολογική κλίμακα 0-30

GMAT

Graduate Management Admission Test

Απευθύνεται σε όσους θέλουν να κάνουν σπουδές στο management σε Αγγλόφωνο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Είναι σύνθετο τεστ που αξιολογεί τις γλωσσικές, αναλυτικές και μαθηματικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για σπουδές διοίκησης. (πχ: MBA). Επίσης εξετάζει την κριτική και λογική ικανότητα του υποψήφιου.Αναγνωρίζεται από πάνω από 5.800 εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλον τον κόσμο και είναι το πιο δημοφιλές τεστ στο είδος του. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Δίνεται μέσω υπολογιστή και τα αποτελέσματα μπορούν να σταλούν αυτόματα σε έως και 5 σχολές χωρίς χρέωση.

Διαβάστε Περισσότερα

Τι περιλαμβάνει η εξέταση GMAT

Analytical Writing Assessment: 30 λεπτά
Έκθεση που αφορά επιχειρηματολογία πάνω σε δοσμένο θέμα.

Integrated Reasoning: 30 λεπτά
Περιέχει 12 ερωτήσεις σε μορφή πολλαπλής επιλογής. Εξετάζουν την ικανότητα του υποψήφιου να αξιολογεί πληροφορίες που παρέχονται σε διάφορες μορφές (π.χ: πινακες, γραφήματα, πολλαπλά κείμενα)

Quantitative: 1 ώρα και 15 λεπτά
Αποτελείται από 37 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής δύο τύπων: Data Sufficiency και Problem Solving. Αξιολογεί την ικανότητα του υποψήφιου να αντιμετωπίζει και να λύνει προβλήματα με ποσοτικά δεδομένα.

Verbal: 1 ώρα και 15 λεπτά
Αποτελείται από 41 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής τριών τύπων: Reading Comprehension, Critical Reasoning και Sentence Correction. Αξιολογεί την ικανότητα του υποψήφιου να κατανοεί γραπτό λόγο, να διορθώνει λάθη και να αξιολογεί επιχειρήματα.

Αναλυτική παρουσίαση εδώ.

Τι προσφέρουμε

Βαθιά γνώση του αντικειμένου και πολυετή πείρα από συγκεκριμένους, μόνιμους καθηγητές.

Όλα τα παραπάνω tests έχουν ιδιαιτερότητες που τα διαφοροποιούν από τις συνηθισμένες εξετάσεις Αγγλικών (Ειδικά το GMAT που είναι εντελώς διαφορετικό). Π.χ. πολύ σημαντικό ρόλο παίζει ο χρόνος και ο υποψήφιος πρέπει να τον διαχειριστεί άψογα. Δουλειά μας είναι να σας μάθουμε την τεχνική και τα “κόλπα” για να αντιμετωπίσετε τις δυσκολίες και να μην πέσετε στις παγίδες.

Πολλές ώρες εξάσκησης στα Internet Based, Computer Based και Paper Based τεστ.

Χρησιμοποιούμε πραγματικά, αυθεντικά σετ ερωτήσεων που έχουμε διαμορφώσει με ιδιαίτερη φροντίδα με στόχο την καλύτερη προετοιμασία σας. Οι καθηγητές ενημερώνονται συνεχώς για την επίδοσή σας και σας παρέχουν το feedback που θα σας κάνει δυνατότερους.

Προσωπική επαφή και συμβουλές για τις σπουδές σας.

Είναι πεποίθησή μας ότι η δουλειά καθηγητή – μαθητή δεν περιορίζεται μόνο στη διδακτική ώρα. Οι καθηγητές μας είναι πάντα πρόθυμοι εκτός μαθήματος να απαντήσουν στις ερωτήσεις και τις ανησυχίες σας, είτε πρόκειται θέματα του μαθήματος, είτε για γενικότερα θέματα των σπουδών σας. Οι συμβουλές μας, μέσα από πολυετή εμπειρία, μπορούν να αποδειχτούν ευεργετικές στις επιλογές των σπουδών σας.

Μικρά γκρουπ έως 5 ατόμων ή ακόμα και ατομικά μαθήματα.

Είναι αδύνατο να προετοιμαστείτε σωστά σε ένα μεγάλο γκρουπ πάνω από 8 ατόμων. Δεν υπάρχει η απαραίτητη ενασχόληση του καθηγητή με τις ιδιαίτερες δυσκολίες του καθενός και συχνά υποχρεώνεστε, είτε να έχετε ελλιπή προετοιμασία, είτε να κάνετε παραπανίσιες ώρες. Αντίθετα, ένα μικρό γκρουπ λειτουργεί πιο αποδοτικά και συνδυάζει τα θετικά της τάξης (π.χ. πιο οικονομικό, δυνατότητα σύγκρισης με τους συμμαθητές) με τα πλεονεκτήματα του ιδιαιτέρου. Αν συντρέχει ιδιαίτερος λόγος, προσφέρουμε και ατομικά μαθήματα, πάντα με το κύρος και την εγγύηση των καθηγητών της σχολής.

Μαθήματα από 4 έως 8 εβδομάδες.

Τα μαθήματα αυτά είναι σεμιναριακά και ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επειδή το αρχικό επίπεδο του κάθε μαθητή διαφέρει προτείνουμε ανάλογα και διαφορετική διάρκεια προετοιμασίας. Έτσι, Κάνουμε ένα “διαγνωστικό μάθημα” σε Κάθε υποψήφιο για να δούμε το επίπεδό του και τις ιδιαίτερες δυσκολίες του (π.χ. μπορεί να υστερεί περισσότερο στην παραγωγή γραπτού λόγου ή σε κάποιο άλλο skill) και τον συμβουλεύουμε αντίστοιχα.

Πολύ οικονομικές τιμές!

Κατανοούμε τα αυξημένα έξοδα που καλείται να καλύψει ένας μαθητής που αποφασίζει να φύγει για σπουδές ή προετοιμασία στο εξωτερικό και προσφέρουμε χαμηλές τιμές σε όλους διατηρώντας ωστόσο το υψηλό επίπεδο μάθησης. Για την ακρίβεια παρέχουμε την καλύτερη προετοιμασία που μπορεί να έχει κανείς σ’ αυτήν την τιμή.

Πρόγραμμα αυτοδιδασκαλίας!

Αποτελεί την καλύτερη λύση για όσους δεν θέλουν ή δεν μπορούν να κάνουν μαθήματα και σκέφτονται να προετοιμαστούν μόνοι τους, με τη βοήθεια κάποιου βιβλίου.  Αντί να αρκεστείτε σ’ αυτήν την ελλιπή προετοιμασία έχετε τη δυνατότητα να πάρετε ένα πακέτο αυτοδιδασκαλίας που έχει δημιουργηθεί από συνεργάτη μας, εξειδικευμένο αποκλειστικά στην προετοιμασία GMAT. Το σημαντικότερο είναι ότι λαμβάνετε τακτικό feedback από τον καθηγητή που επισημαίνει τα λάθη σας και σας παρέχει πολύτιμες προσωποποιημένες συμβουλές. Επίσης παρέχει αυθεντικές ασκήσεις προσομοίωσης και τεράστιο corpus με θεωρία καθώς και ειδικά τρικ για καλύτερο σκορ στις εξετάσεις. Η τιμή του προγράμματος αυτοδιδασκαλίας είναι ιδιαίτερα μικρή.

Links

Lelaki IELTS
Lelaki Erasmus
Lelaki Kids
ΕΣΠΑ - Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας