Προθεσμία εγγραφών για τις εξετάσεις DELF και DALF Μαΐου 2014.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι δηλώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις DELF και DALF μέσω του Κέντρου μας θα γίνονται έως και την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου! Τα εξέταστρα ανέρχονται σε 75€ για τα DELF A1 & A2, 140€ για τα DELF B1 & B2 και 160€ για τα DALF C1 & C2. Παρακαλούμε για την έγκαιρη δήλωσή σας.

Lelaki IELTS
Lelaki Erasmus
Lelaki Kids
ΕΣΠΑ - Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας