Άμεση έναρξη τμημάτων DELF B2 και DALF C1.

Γαλλικό τμήμα: Δημιουργούνται νέα τμήματα DELF B2 και DALF C1 για όσους θέλουν να συνεχίσουν άμεσα μετά τις εξετάσεις Δεκεμβρίου. Τα τμήματα θα οδηγήσουν στις εξετάσεις των αντίστοιχων πτυχίων τον προσεχή Μάιο. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Κέντρου μας.

Lelaki IELTS
Lelaki Erasmus
Lelaki Kids
ΕΣΠΑ - Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας