Προθεσμία Εγγραφών για τις εξετάσεις Michigan Μαΐου 2014.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι δηλώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις Michigan ECCE και ECPE μέσω του Κέντρου μας θα γίνονται έως και την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου! Τα εξέταστρα ανέρχονται σε 155€ για το ECCE και 175€ για το ECPE. Παρακαλούμε για την έγκαιρη δήλωσή σας.

Lelaki IELTS
Lelaki Erasmus
Lelaki Kids
ΕΣΠΑ - Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας