Προθεσμία εγγραφών στις εξετάσεις DELE του Ινστιτούτου Θερβάντες.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στις εξετάσεις DELE των Ισπανικών λήγει στις 31 Σεπτεμβρίου. Περάστε από τη γραμματεία για να ολοκληρώσετε έγκαιρα την εγγραφή σας!

Lelaki IELTS
Lelaki Erasmus
Lelaki Kids
ΕΣΠΑ - Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας