Παράταση εγγραφών στις εξετάσεις Michigan Δεκεμβρίου!

Οι έγγραφες για τις εξετάσεις Αγγλικής Γλώσσας του Michigan παρατείνονται ως τις 15 Οκτωβρίου 2013. Περάστε από τη γραμματεία για να ολοκληρώσετε έγκαιρα την εγγραφή σας!

Lelaki IELTS
Lelaki Erasmus
Lelaki Kids
ΕΣΠΑ - Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας