Παράταση εγγραφών στις εξετάσεις DELF & DALF Νοεμβρίου!

Οι έγγραφες για τις εξετάσεις Γαλλικής Γλώσσας DELF & DALF παρατείνονται ως τις 23 Οκτωβρίου 2013. Περάστε από τη γραμματεία για να ολοκληρώσετε έγκαιρα την εγγραφή σας!

Lelaki IELTS
Lelaki Erasmus
Lelaki Kids
ΕΣΠΑ - Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας