Οι εγγραφές άρχισαν!

Περάστε από τη γραμματεία του Κέντρου για να ενημερωθείτε για τα νέα τμήματα!

Lelaki IELTS
Lelaki Erasmus
Lelaki Kids
ΕΣΠΑ - Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας