Νέα τμήματα Φεβρουαρίου!

Νέα τμήματα Αγγλικών, Γαλλικών και Ισπανικών όλων των επιπέδων θα ξεκινήσουν το Φεβρουάριο. Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει. Τα τμήματα που ξεκινούν τον Φεβρουάριο μπορούν να συνδυαστούν και με θερινά μαθήματα. Επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Κέντρου για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνηση.

Lelaki IELTS
Lelaki Erasmus
Lelaki Kids
ΕΣΠΑ - Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας