Νέα τμήματα Νοεμβρίου!

Η περίοδος εγγραφών συνεχίζεται! Νέα τμήματα Νοεμβρίου σχηματίζονται σε όλα τα επίπεδα Αγγλικών Γαλλικών και Ισπανικών. Τα νέα τμήματα απευθύνονται σε φοιτητές και ενήλικες. Επικοινωνήστε με την γραμματεία του Κέντρου μας για να πληροφορηθείτε για προγράμματα σπουδών, ωράρια μαθημάτων και προσφορές νέων τμημάτων.

Lelaki IELTS
Lelaki Erasmus
Lelaki Kids
ΕΣΠΑ - Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας